O NAS

BIURO DS. WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (BON) jest jednostką ogólnouczelnianą Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku powołaną przez Rektora do realizacji spraw związanych z zapewnieniem kandydatom, studentom i słuchaczom będącym osobami ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, badaniach naukowych i życiu Uczelni. BON działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego. Zadania BON w Filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Ełku wykonuje Sekcja BON Filii w Ełku. Pracami BON kieruje Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością – Kierownik BON.

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością – dr Elżbieta Agnieszka Ambrożej

Alternatywne formy wsparcia reguluje Uchwała nr 10

KONTAKT

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
15-472 Białystok, ul. Ciepła 40, Budynek B, pokój nr 14
Tel: 85 678 58 15
e-mail: bon@wsfiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku
19-300 Ełk, ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 3A
Tel: 87 621 61 46
e-mail: bon.elk@wsfiz.edu.pl

PRACOWNICY BIURA

 • Sławomira Artemowicz-Lakiene – pracownik Biura w Białymstoku

Dyżury:
Wtorek: 13:00-14:00
Środa: 11:00-13:00
Piątek: 9:00-11:00
Sobota: 9:00-11:00 (w terminach: zjazdów WNE)
e-mail: bon@wsfiz.edu.pl

 • Michał Dąbrowski – pracownik Biura ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami Filii w Ełku

Dyżury:

Środa: 10:00-18:00 (oprócz śród przed zjazdami WZ Filii w Ełku)
Czwartek: 14:00-1:00
Piątek: 12:00-16:00 (oprócz piątków przed zjazdami WZ Filii w Ełku)
Sobota: 10:00- 18:00 (w terminach zjazdów WZ Filii w Ełku)
Niedziela: 11:00-15:00 (w terminach zjazdów WZ Filii w Ełku)

WSPARCIE DORADCY ZAWODOWEGO

 • Dr Edyta Brzozowska – doradca zawodowy w Białymstoku, pokój nr 14

Dyżury:

Terminy konsultacji w miesiącu- listopad 2022

Stacjonarnie:

Poniedziałek – godz. 9.55-12.55, pokój nr 223

Sobota: 11:30-12:30 (w terminach zjazdów WNE), pokój nr 14

Zdalnie:

Środa – godz. 16.30-19.30 link do zespołu

e-mail: edyta.brzozowska@wsfiz.edu.pl

 • Mgr Ewa Wasilewska – doradca zawodowy w Filii w Ełku, pokój nr 3A

Dyżury:

Poniedziałek: 16:00-18:00 (zdalnie)
Sobota: 13:00-16:00 (w terminach zjazdów WZ)
Niedziela: 13:00-16:00 (w terminach zjazdów WZ)
e-mail: ewa.wasilewska@wsfiz.edu.pl

Istnieje możliwość uzgodnienia terminów bezpośrednio z doradcą zawodowym poprzez e-mail, a także odbycia spotkań on-line.

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 • Dr Izabela Solarczyk – psycholog w Białymstoku, pokój nr 14

Dyżury:

Czwartek: 08:45-12:45

Sobota: 17:00-19:00 (w terminach zjazdów WNE)
e-mail: izabela.solarczyk@wsfiz.edu.pl

 • Mgr Ewa Kawińska – psycholog w Filii w Ełku, pokój nr 3A

Dyżury:

Czwartek: 16:30-18:30
Sobota: 08:00-11:00 (w terminach zjazdów WZ)
Niedziela: 08:00-11:00 (w terminach zjazdów WZ)
e-mail: ewa.kawinska@wsfiz.edu.pl

Istnieje możliwość uzgodnienia terminów bezpośrednio z psychologiem poprzez e-mail, a także odbycia spotkań on-line.

UWAGA!

Biuro ds. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie prowadzi leczenia psychiatrycznego oraz psychoterapii. W wypadku poważniejszych problemów, które wymagają porady lekarskiej i/lub dłuższego cyklu konsultacji psychopedagogicznych bądź psychoterapii, prosimy kierować się do Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie tego rodzaju pomoc jest udzielana bezpłatnie (w ramach NFZ).

Pomoc w nagłych wypadkach

Telefon: 85 744 50 28 – Kryzysowy Telefon Zaufania

Telefon: : 85 879 79 46 czynny całą dobę – Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok)

 

Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), studenci z niepełnosprawnościami mogą również korzystać ze środków finansowych Funduszu Stypendialnego. Zgodnie z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku student może ubiegać się o następujące świadczenia ze środków budżetu państwa: 

  1. stypendium socjalne;  

  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

  3. zapomogę; 

  4. stypendium rektora. 

Otrzymanie stypendium rektora i innych stypendiów naukowych nie wyklucza możliwości uzyskania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Więcej informacji na stronie www.wsfiz.edu.pl w zakładce Studenci/Stypendia    https://wsfiz.edu.pl/biuro-stypendialne/  oraz w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSFiZ w Białymstoku https://wsfiz.edu.pl/biuro-stypendialne/regulamin-i-wnioski/  

Akty prawne powszechnie obowiązujące

Plik
pdf Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.)
pdf Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
pdf Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).
pdf Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).
pdf Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).
pdf Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Akty prawne wewnętrzne

Plik
pdf Regulamin studiów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku