Czesne za pierwszy* rok studiów 2021/2022
Kierunek studiów Stopień studiów Czesne płatne za rok Czesne płatne w 4 ratach
(razem 4 raty)
Czesne płatne w 12 ratach
(razem 12 rat)
Rata Rata Rata
Finanse i Rachunkowość,
Zarządzanie,
Administracja
w Białymstoku
I stopnia 4550 1230
(4920)
430
(5160)
Zarządzanie
w Białymstoku
II stopnia 4700 1275
(5100)
450
(5400)
Zarządzanie
w Ełku
I stopnia 4100 1075
(4300)
395
(4740)
Bezpieczeństwo
Państwa
w Ełku
I stopnia 4300 1150
(4600)
415
(4980)
* czesne za pierwszy rok studiów na podstawie Instrukcji finansowej na rok 2021/2022
Zniżka w czesnym, na I ratę, wpłaconą w terminie do:
15 VII 31VII 31 VIII
15% 10% 5%
Zniżka Rodzinna w czesnym
15% W przypadku jednoczesnego studiowania w Uczelni członków najbliższej rodziny: małżonka, rodzeństwa będących we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy podjęli i kontynuują naukę w Uczelni.
Wpisowe
450 podlega rabatowaniu
Ulga we wpisowym, wielkość opłaty zależy od terminu wpłaty, do:
15 VII 31 VII 31 VIII 15 IX
50% 30% 20% 10%
Opłata rekrutacyjna
85 nie podlega zwrotowi

Opłaty można wnosić:

BANK PEKAO S.A.

19 1240 5211 1111 0000 4929 0899