WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POLSKI

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POLSKI 

 

Autorzy: Andrzej Władysław Tuz, Justyna Chlebowska-Tuz 

 

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2022
Ilość stron: 205
Cena brutto: 41 zł 

 

Zagadnienia: 

Zagrożenia mają charakter ponadczasowy. Zawsze występowały w przeszłości, występują obecnie i z całą pewnością będą występowały w przyszłości. Współcześnie, głównymi przesłankami powstania zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski są napięcia i sprzeczności interesów w obszarze stosunków społeczno-ekonomicznych, religijno-kulturowych, ekologicznych i militarnych. Powyższe przesłanki związane są ściśle z wieloaspektowym i wielopłaszczyznowym splotem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. 

W monografii wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w latach 2017-2019 na grupie badawczej, reprezentującej instytucje, na co dzień zajmujące się problematyką bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczelnie wyższe posiadające kierunki nauczania związane z problematyką bezpieczeństwa narodowego RP. 

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POLSKI