2022

Plik
pdf Uchwała nr 13.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania zmian do Uchwały Nr 4 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzenia w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wytycznych w zakresie ustalania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni od roku akademickiego 2020/2021
pdf Uchwała nr 21.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania pytań na egzamin studentom Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, którzy przystąpią do złożenia egzaminu dyplomowego od roku akademickiego 2022/2023
pdf Uchwała nr 20.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie określenia terminów ankietyzacji w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w semestrze letnim roku akademickiego 2021/202
pdf Uchwała nr 19.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie prowadzonym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku w Filii w Ełku, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
pdf Uchwała nr 18.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku bezpieczeństwo państwa prowadzonym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku w Filii w Ełku, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
pdf Uchwała nr 17.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie prowadzonym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
pdf Uchwała nr 16.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie prowadzonym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
pdf Uchwała nr 15.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
pdf Uchwała nr 14.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja prowadzonym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu;
pdf Uchwała nr 13.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania zmian do Uchwały Nr 4 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzenia w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wytycznych w zakresie ustalania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni od roku akademickiego 2020/2021
pdf Uchwała nr 12.2021_2022 z 14_03_2022
pdf Uchwała nr 11.2021_2022 z 14_03_2022
pdf Uchwała nr 10.2021_2022 z 14_03_2022

2021

Plik
pdf Uchwała nr 8.2021_2022 z 17_12_2021
pdf Uchwała nr 7.2021_2022 z 17.12.2021
pdf Uchwała UKds.ZiDJK nr 9 z 12 marca 2021 r.
pdf Uchwała UKds.ZiDJK nr 10 z 12 marca 2021 r.
pdf Uchwała UKds.ZiDJK nr 11 z 12 marca 2021 r.
pdf Uchwała UKds.ZiDJK nr 12 z 12 marca 2021 r.
pdf Uchwała UKds.ZiDJK nr 1 z 28 października 2021 r
pdf Uchwała UKds.ZiDJK nr 2 z 28 października 2021 r
pdf Uchwała nr 1.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie określenia Procedury weryfikacji prac dyplomowych wraz z dokumentacją egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Uchwała nr 2.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie określenia Procedury weryfikacji prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych na kierunkach, poziomach i formach studiów prowadzonych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

2020

Plik
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 1 z 31 stycznia 2020
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 1 z 24 czerwca 2020
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 1 z 12 października 2020
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 2 z 12 października 2020
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 3 z 3 grudnia 2020
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 4 z 10 grudnia 2020
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 5 z 10 grudnia 2020
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 6 z 10 grudnia 2020

2019

Plik
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 1 z 19 listopada 2019
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 2 z 19 listopada 2019