Master of Business Administration to światowy standard kształcenia osób mających ukończone studia wyższe i doświadczenie zawodowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku prowadzi je od 2002 roku. W 2009 r. zostały one uhonorowane Medalem Europejskim, nagrodą przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

– dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia,
– kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich, a w szczególności w zakresie: podstaw analizy i identyfikowania problemów przedsiębiorstwa, formułowania koncepcji alternatyw strategicznych dla przedsiębiorstwa, dokonania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji i przekonywania oraz komunikowania się z innymi uczestnikami społecznego procesu gospodarowania,
– przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na zachowania i strategie przedsiębiorstwa,
– przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz opanowanie umiejętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

KADRA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

Są to osoby posiadające wszechstronną i głęboką wiedzę merytoryczną, legitymujące się doświadczeniem praktycznym, wykorzystujące metody interaktywne w kształceniu umiejętności słuchaczy.

Poznaj naszą kadrę:
https://centrumpodyplomowe.pl/mbateam/

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MBA W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU ?

Oferta MBA jest skierowana do średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studium pozwolą osiągnąć wysokie przygotowanie i kwalifikacje w zakresie zarządzania, umożliwiające rozwój i karierę zawodową. W dniu 25 listopada 2020 z inicjatywy absolwentów kierunku studiów podyplomowych Master of Business Administration w WSFIZ w Białymstoku powołano MBA Business Club WSFiZ.

Dołącz do MBA Business Club WSFiZ.

Ponadto, od 1 stycznia 2017 r. na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Dz.U. 2016-12-30 poz. 2259 dyplom ukończenia studiów MBA uprawnia do kandydowania na członków Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa bez konieczności zdawania egzaminu.

Program MBA jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na praktyczne umiejętności sprawnego i efektywnego kierowania biznesem. Koncepcja programu opiera się na przekazaniu słuchaczom nowoczesnej wiedzy popartej pragmatycznymi umiejętnościami jej stosowania. Zajęcia mają charakter: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, prac projektowych, projektów konsultingowych, gier symulacyjnych, studiów przypadków, wyjazdów szkoleniowych oraz pracy dyplomowej. Absolwenci MBA są wyposażeni w nowoczesne narzędzia analityczne i umiejętności praktyczne rozwiązywania problemów organizacyjnych. Program studiów zapewnia rozwój intelektualny słuchaczy, kształtuje umiejętności analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do roli lidera w organizacji dowolnego typu.

Kontakt:

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
tel: +48 85 67 85 845
e-mail: ckp@wsfiz.edu.pl