W dniu 25 listopada 2020 z inicjatywy absolwentów kierunku studiów podyplomowych Master of Business Administration w WSFIZ w Białymstoku powołano MBA Business Club WSFiZ.

Władze klubu

W wyniku wyborów, powołano władze klubu:

  • Przewodniczący Rady – Piotr Karpowicz, Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
  • Wiceprzewodnicząca Rady – Magdalena Nowak, Prezes Wealth management Services Sp. z o.o., Dyrektor Operacyjny w LegalHut Sp. z o.o.
  • Sekretarz Rady – Wojciech Ochocki, Project Manager w IKEA Industry
  • Członek Rady – Marek Skowronek, Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny w spółkach Securitas w Polsce
  • Członek Rady – Artur Laskowski

Członkostwo w Klubie dedykowane jest zarówno dla absolwentów kierunku MBA WSFiZ, jak i aktualnych słuchaczy.

Sztandarowe cele Klubu

Naszym celem jest stworzenie najbardziej rozpoznawalnej organizacji działającej przy uczelniach, której przyświecać będzie jakością, merytorycznością oraz odpowiedzialnością społeczną. Zrzeszamy kreatywnych, niestandardowo myślących liderów – czerpiących wiedzę z wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń. Poprzez różnego rodzaju działania i inicjatywy, pragniemy inspirować przyszłych Liderów Zmian do realizacji celów własnych oraz ich organizacji.

Misja

Transfer wiedzy z różnych poziomów zarządzania biznesem – dzięki zrzeszaniu absolwentów oraz studentów z doświadczeniem biznesowym, lokalnym oraz międzynarodowym, integracja oraz wsparcie w rozwoju zawodowym absolwentów i słuchaczy MBA WSFIZ.

Cel istnienia

Wsparcie absolwentów i słuchaczy w rozwoju ich kariery, promocja członków klubu MBA w środowisku naukowym, biznesowym i administracyjnym, stworzenie sieci kontaktów biznesowych między absolwentami.

Obszar działalności

Czynny udział w kreowaniu programów nauczania zgodnie z potrzebami studentów, budowanie efektywnych sieci kontaktów pomiędzy innymi organizacjami non profit, edukacja na uczelniach, w szkołach i wykłady praktyczne poprzez prelekcje, wykłady członków Klubu w tematyce w jakiej stali się specjalistami, praktykami.

Wartości

  • profesjonalizm
  • uczciwość
  • kreatywność
  • jakość
  • ciągłe doskonalenie

Założenia

Comiesięczne wykłady pt. ”Poznaj moją firmę” mające na celu pokazanie biznesów prowadzonych przez każdego z Członków;

Prelekcje / wykłady zarówno dla studentów, słuchaczy jak i przedsiębiorców, współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu, współpraca z innymi Klubami z całej Polski.

Harmonogram kolejnych spotkań

Harmonogram kolejnych spotkań*.
1. 19.01.2021r godz. 17.00
2.16.02.2021r godz. 17.00
3. 25.03.2021r godz. 17.30
4. 20.04.2021r godz. 17.00
5. 18.05.2021r godz. 17.00
6. 22.06.2021r godz. 17.00

 

Kontakt

Zarząd Business Club MBA WSFIZ

Piotr Karpowicz, nr tel. 730 329 648, piotr.karpowicz@wsfiz.edu.pl

Magdalena Nowak, nr tel. 502 448 126, magdalena.nowak@wsfiz.edu.pl

Wojciech Ochocki, nr tel. 519 806 901, wojciech.ochocki@wsfiz.edu.pl

Marek Skowronek, nr tel. 603 913 529, marek.skowronek@wsfiz.edu.pl

Artur Laskowski, nr tel. 796 543 923, artur.laskowski@wsfiz.edu.pl

*O tematyce Członkowie Klubu będą informowali na bieżąco.