Koło Naukowe Prawa i Administracji WSFiZ rozpoczęło swoją działalność

Drogie Studentki, Drodzy Studenci!

Koło Naukowe Prawa i Administracji WSFiZ rozpoczęło swoją działalność! Na najbliższym spotkaniu omówimy nasze przyszłe działania i otworzymy cykl spotkań „Bliskie spotkania z Administracją Publiczną”. Merytoryczną rozrywkę zapewnią opiekunowie koła: Dr Paula Borowska i dr Jarosław Ruszewski.

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie zapraszamy wszystkich studentów do nowo powstającego koła Empatii Ekologicznej, które będzie działało w ramach sekcji Koła Naukowego Prawa i Administracji.Jeżeli jesteś „eko” albo „eko” chcesz się stać, to jest to koło dla Ciebie. Czekają na Was niesamowicie ciekawe warsztaty i szkolenia, które poszerzą wiedzę z zakresu empatii ekologicznej, a co najważniejsze: wiedzę tę przeniosą w wymiar praktyczny. Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się 20.01.2022 na platformie MS Teams o godzinie 19.30.

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ag0w5zTW0-KCN38196JSKfKMFUUyaIrp7CNghYlR68xw1%40thread.tacv2/1642497718339?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%229d238d4d-00fd-4f0f-866e-458ec06178e2%22%7d

Data publikacji

14 stycznia 2022 r.

Koło Naukowe Prawa i Administracji WSFiZ rozpoczęło swoją działalność