Kontakt

15-472 Białystok, ul. Ciepła 40
Pokój 122, budynek B

E-mail: stypendia@wsfiz.edu.pl
Telefon: 85 6785 907

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student obejmuje:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • stypendium rektora

Wnioski stypendialne w semestrze zimowym w r. a. 2021/2022 będą przyjmowane w terminie:

PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIE TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

od 20 września do 20 października 2021 roku

W terminie: 20 – 30 września w pokoju 219

Wtorek 9.00-13.00

Środa 9.00-13.00

Czwartek 9.00-13.00

oraz w Filii w Ełku w godzinach pracy Dziekanatu