Kontakt

15-472 Białystok, ul. Ciepła 40
Pokój 122, budynek B

E-mail: stypendia@wsfiz.edu.pl
Telefon: 85 6785 907

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student obejmuje:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • stypendium rektora

Termin składania wniosków stypendialnych

semestr letni 2021/2022

21 lutego 2022 – 15 marca 2022

PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIE TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

wtorek – 9.00 – 13.00
środa – 9.00 – 11.00
czwartek – 9.00 – 13.00
piątek – 11.00 – 13.00
soboty (26 lutego, 05 marca, 12 marca) – godz. 9.00 – 13.00

oraz w Filii w Ełku w godzinach pracy Dziekanatu