Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydawnictwa
Pomiń łącza nawigacji.

Wydawnictwa WSFiZ

Informacje ogólne

Wydawnictwo Naukowe WSFiZ w Białymstoku powołane zostało na mocy Zarządzenia Rektora prof. dr hab. Józefa Szabłowskiego z dnia 26 września 1996 r. Celem działalności Komitetu Wydawniczego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania są publikacje o charakterze naukowo-badawczym obejmujące: skrypty, podręczniki, wyniki badań, materiały konferencyjne, rozprawy naukowe, monografie, zeszyty naukowe, instrukcje i inne.

Publikacje wykorzystywane są głównie na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego studentów uczelni oraz szerokiego otoczenia zewnętrznego, a w szczególności innych uczelni regionu i kraju oraz praktyki gospodarczej.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku