Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Wydział Finansów i Informatyki

doc. dr Elżbieta Orechwa-Maliszewska
Dziekan
doc. dr Elżbieta Orechwa-Maliszewska
elzbieta.orechwa@wsfiz.edu.pl

Wydział Finansów i Informatyki WSFiZ istnieje od 1 lutego 1998 r. W jego ofercie są dwa kierunki studiów ekonomicznych: finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria. Mimo powstania wielu nowych uczelni państwowych i niepaństwowych w ich ofertach te kierunki studiów są wciąż rzadko spotykane, co podnosi atrakcyjność oferty Wydziału.

Ofertę szkoleniową Wydziału wzbogacają studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, analiz finansowych, rynku kapitałowego. Na uwagę zasługuje również podpisanie w lutym 2000 r. partnerskiej umowy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na zorganizowanie w Białymstoku Szkoły Giełdowej. Dotychczas w kraju powstało kilkanaście takich szkół. Są one organizowane głównie przy wyższych uczelniach państwowych. Jako wyróżnienie należy więc odczytać wybranie przez Giełdę na partnera w Białymstoku właśnie Wydziału Finansów i Informatyki WSFiZ.

Do wykonywania swoich zadań Wydział jest dobrze przygotowany pod względem kadrowym - zatrudnia 11 profesorów, 15 adiunktów i 19 asystentów, dla których jest to podstawowe miejsce pracy. Dokładamy starań, aby wszystkie zajęcia dydaktyczne były prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i zgodnie z obowiązującymi programami studiów.

Wspieraniu dydaktyki służy również prowadzona działalność naukowa, której rezultaty widoczne są w przygotowywanych publikacjach naukowych i wystąpieniach konferencyjnych. Cyklicznie organizowane są konferencje naukowe o zasięgu ogólnopolskim. Dzięki działalności wydawniczej stopniowo zwiększa się także dostępność materiałów dydaktycznych dla studentów.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku