Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Nauk Ekonomicznych : Słowo Dziekana
Aktualności
Pomiń łącza nawigacji.

Wydział Nauk Ekonomicznych

SŁOWO DZIEKANA

Aktualnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych WSFiZ w Białymstoku prowadzone są następujące kierunki studiów:


Zarządzanie,
Finanse i Rachunkowość.

Celem kształcenia na naszych kierunkach studiów jest przygotowanie specjalistów, którzy mogą objąć stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz w zakresie finansów i rachunkowości. Absolwenci mogą realizować samodzielne funkcje wykonawcze, rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek. Nasze kształcenie zorientowane jest na praktykę, dlatego współpracujemy z wieloma bankami i znaczącymi firmami w regionie, które zdobyły już rangę światową. Są to m.in. AC, SaMASZ, PROMOTECH, BARTER, UNIBEP, PALISANDER. Poprzez tę współpracę, absolwenci uzyskują umiejętności praktyczne i wiedzę, potrzebne do samodzielnego i zespołowego rozwiązywania konkretnych problemów.

Kształcenie studentów prowadzone jest przy wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania, które sprzyjają wyrabianiu praktycznych umiejętności takich jak: pozyskiwanie i analizowanie informacji, rozwiązywanie problemów, indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji, kierowanie zespołem, planowanie, organizowanie, kontrolowanie działań, prowadzenie negocjacji, komunikowanie się. Rezultatem nauczania języków obcych na studiach prowadzonych w WSFiZ w Białymstoku jest zdolność posługiwania się swobodnie przynajmniej jednym językiem obcym. Poza tym studia kształtują postawy nakierowane na przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność w swoim miejscu pracy, dalsze samokształcenie przy uwzględnieniu wysokich standardów etyki zawodowej.

Procesowi kształcenia sprzyja przyjazna atmosfera tworzona przez wykładowców. Spotkasz się z dużą życzliwością, dyspozycyjnością, otwartością na inspiracje i propozycje studentów. Na uczelni spotkasz wykładowców, którzy posiadają dużą wiedzą teoretyczną i co najważniejsze mają bogate doświadczenie praktyczne, gdyż zajmują kierownicze stanowiska w bankach, prowadzą lub prowadzili własne firmy i zajmują lub zajmowali ważne stanowiska kierownicze w różnych organizacjach. Dzięki naszej kadrze naukowo-dydaktycznej nauczysz się również autoprezentacji, kształtowania wizerunku i prowadzenia negocjacji.

Studiując w WSFiZ masz możliwość uczestniczenia w programie UE Erasmus +. To Twoje okno na świat dla poznania wielu ciekawych osób, oraz przyrody i kultury państw Europy i Azji. Aktualnie uczelnia nasza współpracuje z 18 ośrodkami akademickimi w: Hiszpanii, Estonii, Litwie, Malcie, Cyprze, Portugalii, Niemczech, Belgii, Rumunii, Turcji, Słowacji, Włoszech a także: Białorusi, Rosji,Kazachstanie. To niebywała szansa na nawiązanie przyjaźni, a przede wszystkim poszerzenie wiedzy i udoskonalenie swoich kompetencji językowych.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku