Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Polsko – Rosyjska wymiana młodzieży : >Relacja z pobytu młodzieży
Pomiń łącza nawigacji.

Relacja z pobytu młodzieży w Polsce.

Pobyt rosyjskich studentów w Polsce rozpoczął się 25 czerwca od zwiedzania Zamku Królewskiego. W jego podziemiach spotkaliśmy się z Danielem Sukniewiczem – pomysłodawcą oraz koordynatorem „Szlaku Książąt Mazowieckich”, który w godzinnym wykładzie – prezentacji przypomniał wielowiekowe kontakty Księstwa Mazowieckiego z księstwami ruskimi i więzy krwi łączące władców Mazowsza z kniaziami kijowskimi, halickimi, włodzimierskimi. Po wykładzie zwiedziliśmy podziemia Zamku, których znaczna część pamięta jeszcze okres Księstwa Mazowieckiego, a następnie resztę dawnej siedziby polskich królów, przy czym szczególny nacisk został położony na polsko – rosyjskie wątki historii.

Były one kontynuowane także podczas zwiedzania Starego Miasta (Katedra św. Jana, Rynek, Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście). Przy Trasie W-Z, nad Wisłą przypomniana została postać polskiego inżyniera, rosyjskiego generała Stanisława Kierbedzia – pioniera budowy żelaznych mostów kratownicowych, budowniczego między innymi słynnego petersburskiego mostu Błagowieszczańskiego na Newie, Kolei Petersbursko – Warszawskiej.Przy ulicy Filtrowej i na placu Starynkiewicza, zapoznaliśmy się z kolei z postacią bardzo zasłużonego dla stolicy rosyjskiego generała Sokratesa Starynkiewicza, który pełniąc obowiązki prezydenta miasta w latach 1875-1892, rozbudował i unowocześnił Warszawę, przeobrażając ją tym samym w nowoczesny miejski organizm.

Ze stacji filtrów udaliśmy się na cmentarz przy Alei Żwirki i Wigury, na którym spoczywa ponad 21 tys. żołnierzy radzieckich poległych w walkach o wyzwolenie stolicy w latach 1944-1945. Przy obelisku znajdującym się w centrum nekropolii złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Tutaj goście z Rosji zapoznali się też z rolą i udziałem Polski w II wojnie światowej.

Kolejnym etapem pobytu w Warszawie była wizyta w Cytadeli, gdzie moskiewscy studenci dowiedzieli się o historii polskich powstań narodowych, o rusyfikacji i zesłaniach na Syberię. Tutaj przypomniani zostali polscy patrioci, którzy zginęli na jej stokach, między innymi: Romuald Traugutt, Stanisław Kunicki, Piotr Bardowski, Marcin Kasprzak, Stefan Okrzeja, Henryk Baron, Michał Ossowski. Dla uczczenia ich pamięci, pod Brama Straceń złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy światełka pamięci. Omawiając historię zesłań, przypomniano także ważną rolę, jaką w badaniach i odkryciach na Syberii odegrali polscy zesłańcy, między innymi: Aleksander Czekanowski, Jan Czerski, Michał Jankowski, Wacław Sieroszewski, Bronisław Piłsudski (brat Marszałka) czy Benedykt Dybowski oraz, pochodzący z Ziemi Ostrowskiej, jego współpracownik Wiktor Ignacy Godlewski. Od ich nazwisk wzięły swoją nazwę łańcuchy górskie, a także wiele gatunków flory i fauny syberyjskiej. Zmęczeni, ale pełni wrażeń i nowo nabytej wiedzy, dotarliśmy pod wieczór na kolację i nocleg do Strzegowa pod Mławą.

Drugi dzień pobytu powitał nas deszczem, ale nie zmieniło to naszych planów. Po krótkim wypadzie do wsi Dąbrowa, gdzie znajduje się przeniesiony z Ostrowi Mazowieckiej drewniany kościółek z końca XVIII wieku, wyruszyliśmy do wsi Szydłowo koło Mławy, gdzie podczas wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920 rozegrały się niezwykle dramatyczne wydarzenia. W dowód pamięci zapaliliśmy znicze na polskich i rosyjskich grobach. W dalszej drodze studenci dowiedzieli się o bohaterskiej obronie pozycji mławskiej we wrześniu 1939 r. przez oddziały polskiej 20 Dywizji Piechoty, które przez trzy dni powstrzymywały natarcie przeważających sił niemieckich i opuściły odcinek obrony dopiero w obliczu okrążenia.

Ulewny deszcz uniemożliwił nam zwiedzenie pola bitwy pod Grunwaldem. Odwiedziliśmy więc tylko muzeum, gdzie bardzo obszernie omówione zostało sprowadzenie Krzyżaków do Polski, ich ekspansja na ziemie pruskie, litewskie, polskie, a w dalszej perspektywie i ruskie, oraz Wielka Wojna z Zakonem i grunwaldzkie zwycięstwo, które to niebezpieczeństwo zniweczyło. Podczas omawiania przebiegu bitwy, podkreślona została rola, a także męstwo i ofiara krwi trzech smoleńskich chorągwi, które w krytycznym momencie walki, powstrzymały niemiecki napór i rzec można „uratowały zwycięstwo”.

Z Grunwaldu wjechaliśmy na szlak walk stoczonych w sierpniu 1914 przez rosyjską 2 Armię gen. Samsonowa, które zakończyły się całkowitym rozbiciem wojsk rosyjskich. Poległo wówczas około 30 tys. Rosjan, ponad 90 tys. dostało się do niewoli. O niemieckim zwycięstwie, które propaganda Wilhelma II nazwała bitwą pod Tannenbergiem i zemstą Niemców nad Słowiańszczyzną za Grunwald, przypomina też stojący przed ratuszem w Olsztynku, kamienny lew z mauzoleum Hindenburga wzniesionego przed wojną na chwałę germańskiego oręża w okolicach Stębarka. Na największym cmentarzu z roku 1914, we wsi Orłowo, o którą wówczas toczyły się niezwykle zacięte walki, zapaliliśmy znicze na zbiorowych grobach żołnierzy rosyjskich, a także na niemieckich mogiłach z polskimi nazwiskami. Dla młodzieży takie wątki naszej wspólnej historii są całkowitą nowością i są nimi wyraźnie poruszeni.

Pod wieczór docieramy do Ostrowi Mazowieckiej, która stanowi ważne miejsce w projekcie wymiany młodzieży, jako miasto partnerskie Riazania. W dziejach miasta i okolic jest bardzo wiele elementów z historii Polski i Rosji i to już od Średniowiecza. Burmistrz Miasta dla uczestników projektu zorganizował uroczystą kolację w której również uczestniczyła Młodzieżowa Rada Miasta. Spotkanie to stanowiło doskonałą okazję do wymiany poglądów i własnych doświadczeń na temat wspólnej historii i kultury a także do podzielenia się wrażeniami na temat pobytu w Polsce. Nie sposób było również uniknąć tematów sportowych w związku z organizacją przez Polskę i Ukrainę Euro 2012. Kolacja zakończyła się wieczorem integracyjnym gdzie młodzież tańczyła i śpiewała.

Ostrowski dzień rozpoczynamy od spotkania z władzami miasta oraz Młodzieżową Radą Miasta w Ratuszu, gdzie były omawiane tematy historii miasta oraz kierunki dalszego rozwoju i współpracy między miastem partnerskim Riazań. Następnie wyruszamy na cmentarz w Grądach, gdzie spoczywa blisko 80 tys. jeńców radzieckich. Składamy tutaj kwiaty i zapalamy znicze. Z cmentarza przejeżdżamy do dawnych carskich koszar w Komorowie, wybudowanych pod koniec XIX wieku. Historię carskich jednostek stacjonujących w Ostrowi-Komorowie przybliżyło zwiedzanie wystawy „Z Komorowa pod Tannenberg” oraz spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostrowskiej i Grupy Rekonstrukcyjnej „Garnizon Ostrów”, odtwarzającej między innymi postacie żołnierzy rosyjskich z początku XX wieku. Wysłuchaliśmy także wykładu o Polakach służących w armii rosyjskiej (stanowiących znaczną część kadry oficerskiej i generalicji II RP) oraz o Rosjanach służących w Wojsku Polskim. Podczas zwiedzania koszar uczestnicy projektu dowiedzieli się również o istniejącej tutaj przez wojną, Szkole Podchorążych Piechoty, której absolwentami byli między innymi: obrońca Wizny w roku 1939 kpt. Władysław Raginis i poległy pod Lenino kpt. Władysław Wysocki, odznaczony (jako jeden z niewielu Polaków) gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego.

Rosyjskie wątki w historii miasta były wyraźnie widoczne podczas zwiedzania miasta. Przypomniano wówczas postać i działalność naczelnika powiatu z lat 70-tych XIX wieku Ignatija Nikołajewicza Łojko, który zapisał się bardzo pozytywnie w dziejach miasta (podobnie jak gen. Starynkiewicz w Warszawie). Odwiedziliśmy Ogródek Jordanowski (ślady powstania styczniowego), staw miejski i park wybudowane przez I.N. Łojko, a także kościół Wniebowzięcia NMP z figurką Matki Boskiej wystawionej na pamiątkę ocalenia cara Aleksandra III podczas katastrofy kolejowej w roku 1888. Szczególne wrażenie (i wzruszenie) wywarło spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP, z uwagi na fakt, że ostrowscy strażacy brali udział w akcji gaszenia pożaru lasów w obwodzie riazańskim w roku 2010. Pobyt w Ostrowi zakończyła wizyta w Zespole Szkół Nr 1 i spotkanie z jej uczniami. Młodzież bardzo szybko nawiązała kontakt (mimo pewnej bariery językowej) i rozstanie trochę się przeciągnęło. Zwiedzając budynek, goście z Rosji byli pod wrażeniem jego wyposażenia. Duże wrażenie wywarła też na nich historia patrona szkoły, rtm. Witolda Pileckiego, pod którego popiersiem zapaliliśmy znicz. W drodze do Białegostoku, przy przejeżdżaniu przez granicę między III Rzeszą, a Rosją Sowiecką, poruszona została sprawa paktu Ribbentropp – Mołotow i IV rozbiór Polski w roku 1939.

28.06.2012

Dzień w Białymstoku rozpoczął się od spotkania z Rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, prof. dr hab. Józefem Szabłowskim. Chwilę przed spotkaniem studenci zostali oprowadzeni po gmachach kierowanej przez Rektora Uczelni. Na początku uczestnicy mieli okazję usłyszeć o samej uczelni w tym o profilu kształcenia jaki oferuje. Rektor interesował się również przebiegiem projektu, tym co młodzież robiła i widziała. Uczestnicy projektu dzielili się swoimi wrażeniami z wymiany. Panel dyskusyjny o wpływie historii na istniejących w obu społeczeństwach negatywnych stereotypach zakończyła spotkanie. Po obiedzie nastąpił spacer po mieście, podczas którego młodzież zapoznała się z historią miasta Białegostoku oraz jego najważniejszych zabytków i postaci. Omówienie historii dawnej Rzeczypospolitej – ojczyźnie wielu narodów, wyzwań, kultur.

W związku z odbywającym się w Polsce i na Ukrainie turniejem EURO 2012 polscy studenci zaprosili uczestników projektu do wspólnego oglądania meczu Niemcy – Włochy. Była to doskonała okazja do integracji i przełamania barier społecznych i kulturowych.

29.06.2012

Dzień rozpoczyna się od wysłuchania wykładu na temat historii polski XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem postaci marszałka Józefa Piłsudskiego, wybitnego przywódcy państwa polskiego oraz o relacjach polsko – rosyjskich z tego okresu.

Po tym nastąpiło spotkanie ze studentami WSFiZ, rozmowa dotyczyła wybitnych polaków XX wieku, studentów z Rosji najbardziej interesuje postać Lecha Wałęsy oraz Jana Pawła II. Następnie młodzież udaje się do Muzeum Ikon Prawosławnych w Supraślu. Muzeum mieści się obecnie w klasztorze, który został niemal doszczętnie zniszczony przez Niemców podczas II Wojny Światowej a następnie odrestaurowany i dostosowany do potrzeb muzeum. Muzeum dysponuje jedną z najbogatszych w Polsce kolekcją ikon XVIII, XIX i XX-wiecznych, wiele z nich zostało ocalonych po tym jak były wywożone z Rosji na masowa skalę. Przewodnik mówiący doskonale po rosyjsku opowiadał o historii ikon oraz o prawosławnych tradycjach z nimi związanych. Młodzież była pod wrażeniem nie tylko samego muzeum, jego nowoczesnego urządzenia oraz multimedialnego charakteru wystaw, ale również faktu, iż Polska będąc krajem głęboko katolickim żywi tyle szacunku dla prawosławia.

30.06.2012

Dzień integracyjno – sportowy. Młodzież uczestniczyła w zajęciach sportowych w Sali WSFiZ oraz na zalewie miejskim „Dojlidy”. Wieczorem odbywa się panel dyskusyjny z uczestnikami projektu oraz młodzieżą Polską podsumowujący wizytę. Poruszono również temat istniejących negatywnych stereotypów w obu społeczeństwach.

1-2.07.2012

Wyjazd do Warszawy i powrót do Moskwy.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku