Strona główna Kandydaci Students Студенты Nauczyciele
Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Biuro Karier : Ankieta absolwenta

Ankieta absolwenta WSFiZ w Białymstoku

Drodzy Absolwenci!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebranie opinii wszystkich studentów kończących naukę pozwoli ocenić program nauczania, warunki studiowania, poziom obsługi oraz przydatność zdobytej wiedzy w poszukiwaniu pracy lub procesie zmiany pozycji zawodowej.

Wszystkie informacje będą wykorzystane wyłącznie w celu doskonalenia programów nauczania, poprawy organizacji pracy uczelni, uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego w taki sposób aby kolejne roczniki studentów były coraz lepiej przygotowane do skutecznego konkurowania na rynku pracy.

Dziękujemy za udział w naszym badaniu.

Wskazówka: 1 to ocena najniższa a 5 najwyższa.Moduł I. Ocena procesu kształcenia w WSFiZ


1. Czy ukończone studia spełniły oczekiwania?2. Proszę dokonać oceny elementów określających program kształcenia w WSFiZ


(w zależności od ocenianego elementu, przy czym: 1 – oznacza ocenę mierną, 2 - ocenę niedostateczną, 3 – ocenę dostateczną, 4 – ocenę dobra, 5 - ocenę bardzo dobrą
3. Proszę dokonać oceny elementów określających warunki kształcenia w WSFiZ


4. Proszę dokonać oceny poszczególnych składowych swoich kompetencji uzyskanych na ukończonym kierunku studiów .

5. Czy ukończone studia przygotowały teoretycznie do wykonywania uzyskanego zawodu?6. Czy ukończone studia przygotowały praktycznie do wykonywania uzyskanego zawodu?7. Proszę określić sposób, w jaki uczelnia stworzyła możliwości odbycia praktyk w czasie nauki:


8. Czy ukończone studia przygotowały do poszukiwania pracy?9. Gdyby zaistniała ponownie możliwość dokonania wyboru Uczelni wyższej jeszcze raz, to wybrałbym / wybrałabym:Moduł II. Aktywność w trakcie studiów


1. Czy jakiś etap studiów – co najmniej semestr - studiował/a Pan/i za granicą?
2. Czy w trakcie studiów w WSFiZ miał/a Pan/i co najmniej 3-tygodniowy kontakt z praktyką zawodową, jeśli tak, to w jakiej formie?
3. Czy w trakcie studiów brał/a Pan/i udział w różnego typu formach aktywności studenckiej oferowanych przez WSFiZ?

4. Czy w trakcie studiów dokształcał/a się Pan/i poza WSFiZ?

5. Jakie były powody podjęcia dodatkowego kształcenia?
6. Proszę wskazać tematykę/dziedzinę dodatkowego kształcenia/szkolenia?
7. Jakie dodatkowe działania Uczelnia mogłaby podjąć w celu zwiększenia konkurencyjności swoich absolwentów na rynku pracy?8. Jakie są Pana/i dalsze plany po ukończeniu studiów?

9. W przypadku zamiaru podjęcia dalszego kształcenia proszę podać temat/dziedzinę w zakresie której chce się Pan/i rozwijać/zdobywać nowe umiejętności i kompetencje.


Moduł III. Metryczka


1. Płeć2. Wiek
3. Miejsce obecnego zamieszkania
4. Miejsce obecnego zamieszkania pod względem liczby mieszkańców

5. Ukończony wydział i kierunek6. Tryb ukończonych studiów

7. Rok ukończenia studiów8. Czy Pan/i obecnie pracuje?


9. Rodzaj zatrudnienia (dotyczy osób pracujących)