Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Nauk Ekonomicznych : Wnioski i druki do pobrania
Pomiń łącza nawigacji.
link

Wniosek o uznanie pracy zawodowej jako praktyki studenckiej

IkonkaZarządzenie 08_2013 praktyki Zalącznik nr 4 wniosek o uznanie pracy zawodowej jako praktyki.rtf
2017-11-04
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Wniosek o przeniesienie na inny kierunek studiów

IkonkaZałącznik nr 12 do 35 Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie na inny kierunek studiów.doc
2016-02-04
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Wniosek o wznowienie studiów

IkonkaZałącznik nr 14 do 35 Wniosek o wznowienie studiów.doc
2016-02-04
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Wniosek o przeniesienie z innej Uczelni

IkonkaZałącznik nr 16 do 35 Wniosek o przeniesienie z innej uczelni.doc
2016-02-04
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Wniosek o rezygnację ze studiów

IkonkaZałącznik nr 18 do 35 - wniosek o rezygnacje ze studiów.doc
2016-02-04
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Programu Studiów (IPS)

IkonkaZałącznik nr 1 do 35 Wniosek o wyrażenie zgody na ksztalcenie w ramach IPS.DOC
2016-02-03
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)

IkonkaZałącznik nr 2 do 35 Wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów (IOZ).doc
2016-02-03
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy

IkonkaZałącznik nr 3 do 35 WNIOSEK o wpis warunkowy.doc
2016-02-03
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Wniosek o wyrażenia zgody na powtarzanie semestru/roku

IkonkaZałącznik nr 5 do 35 Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru-roku studiów.doc
2016-02-03
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Wniosek o udzielenie urlopu krótkoterminowego / długoterminowego

IkonkaZałącznik nr 8 do 35 Wniosek o udzielenie urlopu.doc
2016-02-03
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę specjalności/formy studiów

IkonkaZałącznik nr 10 do 35 Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę specjalności-formy studiów.doc
2016-02-03
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Druk podania do Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych

IkonkaPodanie do Dziekana WNE 10_04_2013.doc
2015-01-30
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, DziekanatPark Naukowo - Technologiczny w Ełku