Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Nauk Ekonomicznych : Pytania i dokumenty na egzamin dyplomowy / magisterski
Pomiń łącza nawigacji.
link

Dokumenty niezbędne przy składaniu pracy dyplomowej / magisterskiej

IkonkaDokumenty niezbędne przy składaniu pracy dypl._mgr.docx
2018-12-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Pytania na egzamin magisterski kier. zarzadzanie II stopnia specj. zarządzanie finansami i rachunkowość

IkonkaPytania na egz. magisterski kier. zarządzanie II stopnia, specj. Zarządzanie finansami i rachunkowość.docx
2018-06-12
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Zarządzenie Rektora WSFiZ w Białymstoku w sprawie warunków jaki m muszą odpowiadać prace dyplomowe i egzamin dyplomowy w WSFiZ w Białymstoku

IkonkaZarządzenie Rektora nr RK.021.22.2017 w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać prace dyplomowe i egzamin dyplomowy w WSFiZ w Białymstoku.PDF
2018-05-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Wniosek o uznanie pracy zawodowej jako praktyki

IkonkaZałącznik nr 8 - wniosek o zaliczenie praktyki praca zawodowa.docx
2018-03-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku zarządzanie - obowiązujące od czerwca 2014 (studenci rozpoczynający naukę od pażdziernika 2012)

IkonkaPytania_zarządzanie_II_stopień_-_od_semestru_letniego_2013-2014.doc
2018-03-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy na kierunku zarządzanie - obowiązujące od czerwca 2015 (studenci rozpoczynający naukę od pażdziernika 2012)

IkonkaPytania_dyplomowe_-_kierunek_zarządzanie_-_obowiązujące_od_06.2015.doc
2018-03-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim

Ikonkawydanie dyplomu w jęz. angielskim - druk.doc
2018-03-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Oświadczenie o zagubieniu legitymacji

Ikonkaoświadczenie o zagubieniu legitymacjiWSFIZ.doc
2018-03-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego / magisterskiego

IkonkaWnisek o dopuszczenie do obrony.doc
2018-03-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Druk oświadczenia do pracy dyplomowej / magisterskiej

IkonkaDruk oświadczenia o samodzielności pisania pracy dyplomowe_ magisterskiej.doc
2018-03-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy na kierunku finanse i rachunkowość - obowiązujące od czerwca 2015 (studenci rozpoczynający naukę od pażdziernika 2012)

IkonkaPytania_dyplomowe_-_kierunek_finanse_i_rachunkowość_-_obowiązujace_od_06.2015.doc
2018-03-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Druk karty obiegowej

IkonkaKarta obiegowa NOWA od 18.01.2018.doc
2018-01-18
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, DziekanatPark Naukowo - Technologiczny w Ełku