Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Nauk Ekonomicznych : Pytania i dokumenty na egzamin dyplomowy / magisterski
Pomiń łącza nawigacji.
link

Druk karty obiegowej

IkonkaKarta obiegowa NOWA od 18.01.2018.doc
2018-01-18
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Dokumenty niezbędne pzry składaniu pracy dyplomowej / magisterskiej

IkonkaDokumenty potrzebne przy składaniu pracy - aktualne 2018.docx
2018-01-18
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Zarządzenie Rektora WSFiZ w Białymstoku w sprawie warunków jaki m muszą odpowiadać prace dyplomowe i egzamin dyplomowy w WSFiZ w Białymstoku

IkonkaZarządzenie nr 18 05_10_2015 w sprawie prac dyplomowych.pdf
2017-03-24
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim

Ikonkawydanie dyplomu w jęz. angielskim - druk.doc
2015-06-12
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Oswiadczenie o zagubieniu legitymacji

Ikonkaoświadczenie o zagubieniu legitymacjiWSFIZ.doc
2015-06-12
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego / magisterskiego

IkonkaWnisek o dopuszczenie do obrony.doc
2015-06-01
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Druk oświadczenia do pracy dyplomowej / magisterskiej

IkonkaDruk oświadczenia.doc
2015-04-24
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy na kierunku zarządzanie - obowiązujące od czerwca 2015 (studenci rozpoczynający naukę od pażdziernika 2012)

IkonkaPytania dyplomowe - kierunek zarządzanie - obowiązujące od 06.2015.doc
2015-04-24
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy na kierunku finanse i rachunkowość - obowiązujące od czerwca 2015 (studenci rozpoczynający naukę od pażdziernika 2012)

IkonkaPytania dyplomowe - kierunek finanse i rachunkowość - obowiązujęce od 06.2015.doc
2015-04-24
opracowanie: Magdalena Pyłko, Dziekanat

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku zarządzanie - obowiązujące od czerwca 2014 (studenci rozpoczynający naukę od pażdziernika 2012)

IkonkaPytania_zarzadzanie II stopień - od semestru letniego 2013-2014.doc
2015-04-24
opracowanie: Magdalena Pyłko, DziekanatPark Naukowo - Technologiczny w Ełku