Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Nauk Ekonomicznych : Pytania i dokumenty na egzamin dyplomowy / magisterski
Pomiń łącza nawigacji.
link

Zgoda na poddanie pracy dyplomowej procedurze antyplagiatowej - załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z JSA

IkonkaZgoda na poddanie pracy dyplomowej procedurze antyplagiatowej - załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z JSA.doc
2019-06-15
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Oświadczenie o samodzielności pisania pracy - załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z JSA

IkonkaOświadczenie o samodzielności pisania pracy - załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z JSA.doc
2019-06-15
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Zarzadzenie Nr 10 z 2019 sprawdzanie prac w JSA

IkonkaZarządzenia Nr 10 z 2019 w sprawie J S A.doc
2019-06-15
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Zarzadzenie Nr 10 z 2019 sprawdzanie prac w JSA - regulamin i załączniki do regulaminu

IkonkaZarządzenia Nr 10 z 2019 w sprawie J S A — regulamin i załączniki do regulaminu.doc
2019-06-15
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Dokumenty niezbędne przy składaniu pracy dyplomowej / magisterskiej

IkonkaDokumenty niezbędne przy składaniu pracy dypl._mgr.docx
2018-12-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Pytania na egzamin magisterski kier. zarzadzanie II stopnia specj. zarządzanie finansami i rachunkowość

IkonkaPytania na egz. magisterski kier. zarządzanie II stopnia, specj. Zarządzanie finansami i rachunkowość.docx
2018-06-12
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Zarządzenie Rektora WSFiZ w Białymstoku w sprawie warunków jaki m muszą odpowiadać prace dyplomowe i egzamin dyplomowy w WSFiZ w Białymstoku

IkonkaZarządzenie Rektora nr RK.021.22.2017 w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać prace dyplomowe i egzamin dyplomowy w WSFiZ w Białymstoku.PDF
2018-05-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku zarządzanie - obowiązujące od czerwca 2014 (studenci rozpoczynający naukę od pażdziernika 2012)

IkonkaPytania_zarządzanie_II_stopień_-_od_semestru_letniego_2013-2014.doc
2018-03-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy na kierunku zarządzanie - obowiązujące od czerwca 2015 (studenci rozpoczynający naukę od pażdziernika 2012)

IkonkaPytania_dyplomowe_-_kierunek_zarządzanie_-_obowiązujące_od_06.2015.doc
2018-03-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim

Ikonkawydanie dyplomu w jęz. angielskim - druk.doc
2018-03-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego / magisterskiego

IkonkaWnisek_o_dopuszczenie_do_obrony.doc
2018-03-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy na kierunku finanse i rachunkowość - obowiązujące od czerwca 2015 (studenci rozpoczynający naukę od pażdziernika 2012)

IkonkaPytania_dyplomowe_-_kierunek_finanse_i_rachunkowość_-_obowiązujace_od_06.2015.doc
2018-03-07
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Druk karty obiegowej

IkonkaKarta obiegowa NOWA od 18.01.2018.doc
2018-01-18
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, DziekanatPark Naukowo - Technologiczny w Ełku