Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Nauk Ekonomicznych : Ogłoszenia Dziekanatu
Pomiń łącza nawigacji.
link

Dr Elżbieta Ambrożej - Materialne prawo podatkowe - 29.06.19

Drodzy Studenci!


Osoby, które nie przystąpiły do rozwiązania zadania praktycznego z Materialnego Prawa Podatkowego mają możliwość uzupełnienia zadania w dniu 29.06.2019 o godz. 12:00 w Sali 221

Osoby, które zaliczyły test i pracę praktyczną z Materialnego prawa podatkowego mogą uzyskać wpis 29.06.2019 o godz. 12:00 w s. 220

2019-06-25
opracowanie: Urszula Ewa Mnich, Dziekanat

Dyżury Wykładowców w Letniej Sesji Egzaminacyjnej 2018/2019

aktualizacja na dzień 26.06.2019

IkonkaDyżury pracowników w letniej sesji egzaminacyjnej 2018_2019.docx
2019-06-19
opracowanie: Urszula Ewa Mnich, Dziekanat

Konsultacje Wykładowców W Semestrze Letnim Roku Akademickim 2018/2019

Aktualizacja na dzień 01.04.2019

IkonkaDyżury pracowników w semestrze letnim 2018_2019.docx
2019-03-29
opracowanie: Urszula Ewa Mnich, Dziekanat

Zarządzenie nr RK.021.39.2018 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstokuz dnia 07 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr RK.021.39.2018
Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
z dnia 07 grudnia 2018 r.

w sprawie warunków organizacji, prowadzenia i zaliczania przez studentów wykładów
w ramach przedmiotu Funkcjonowanie i rozwój organizacji
(wykłady prowadzone przez praktyków – Akademia Dobrych Praktyk)
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku


IkonkaZarządzanie Nr 39 z 2018 w sprawie wykładów z praktykami (002).pdf
2018-12-14
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, DziekanatPark Naukowo - Technologiczny w Ełku