Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Nauk Ekonomicznych : Ogłoszenia Dziekanatu
Pomiń łącza nawigacji.
link

Konsultacje Pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych w semestrze zimowym 2017/2018

IkonkaDyżury pracowników semestr zimowy 2017-2018.docx
2017-10-31
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Ubezpieczenie NNW

Szanowni Studenci,
Zgodnie z Regulaminem studiów, Rozdział 2 (Prawa i obowiązki studenta) §10 pkt. 2 ppkt 13 Student jest obowiązany w szczególności do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Przypominam, że na Uczelni istnieje możliwość ubezpieczenia NNW (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA ).

Składka za osobę wynosi 40 zł - termin przyjmowania składki do 26.11.2017 r.
Osoba przyjmująca – Jolanta Pogorzelska.
Szczegóły dot. zakresu ubezpieczenia dostępne w Dziekanacie pok. 123A

2017-10-22
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, DziekanatPark Naukowo - Technologiczny w Ełku