Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Nauk Ekonomicznych : Ogłoszenia Dziekanatu
Pomiń łącza nawigacji.
link

Zarządzenie Rektora WSFiZ nr RK.021.25.2020 - letnia sesja egzaminacyjna / zaliczenie roku

Zarządzenie Rektora WSFiZ nr RK.021.25.2020 w sprawie organizacji i przeprowadzenia letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020, oraz określenia zasad zaliczania roku/semestru studiów w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

IkonkaZarządzenie Nr 25 z 2020 sesja letnia 2029-2020.docx
2020-06-06
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich


Szanowni Studenci!

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni
oraz
przez 60 dni po jego zakończeniu
legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności
.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji


Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.


MNiSW wyjaśnia równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.


Informacja jest dostepna na stronie www.gov.pl

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

2020-05-25
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Zarządzenie Rektora WSFiZ z dn. 22.05.2020 w sprawie przedłużenia ograniczenia działalności w WSFiZ w Bialymstoku - COVID-19

W związku z Zarządzeniem Rektora WSFiZ w Białymstoku w sprawie
przedłużenia ograniczenia działalności
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
w związku ze stanem epidemii – COVID-19


prosimy o kontakt z Dziekanatem Wydziału Nauk Ekonomicznych

telefonicznie:

tel. 85 6785 836
tel. 85 6785 887
tel. 691 383 935


lub mailowo:

jolanta.pogorzelska@wsfiz.edu.pl
urszula.mnich@wsfiz.edu.pl
agnieszka.murawska@wsfiz.edu.pl


Godziny pracy Dziekanatu WNE
(po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo)

poniedziałek - nieczynne
wtorek - 9.00 - 13.00
środa - 9.00 - 11.00
czwartek - 9.00 - 13.00
piątek 13.00 - 15.00

sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne

IkonkaZarządzenie Rektora WSFiZ w Białymstoku w sprawie przedłużenia ograniczenia działalności WSFiZ w związku ze stanem epidemii – COVID-19.PDF
2020-05-25
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, Dziekanat

Zarządzenie nr RK.021.39.2018 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstokuz dnia 07 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr RK.021.39.2018
Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
z dnia 07 grudnia 2018 r.

w sprawie warunków organizacji, prowadzenia i zaliczania przez studentów wykładów
w ramach przedmiotu Funkcjonowanie i rozwój organizacji
(wykłady prowadzone przez praktyków – Akademia Dobrych Praktyk)
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku


IkonkaZarządzanie Nr 39 z 2018 w sprawie wykładów z praktykami (002).pdf
2018-12-14
opracowanie: Jolanta Pogorzelska, DziekanatPark Naukowo - Technologiczny w Ełku